Rågö A till Ö

Tidsbokning

snabbokning2

Rågö har två tvättstugor. En på Langelandsgatan 13 och en på Lollandsgatan 7. I varje tvättstuga finns två tvättavdelningar med följande utrustning:

Avdelning 1: Avdelning 2:
2 tvättmaskiner (5 kg)
1 grovtvättmaskin (8 kg)
2 torkskåp
2 torktumlare
2 tvättmaskiner (5 kg)
1 torkskåp
1 torktumlare

Samt för bägge avdelningarna: 1 varmmangel och 1 kallmangel.

Rågö A till Ö

Här har vi samlat information om vår bostadsrättsförening i en ABC-bok.


ANDRAHANDSUTHYRNING
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, krävs tillstånd av styrelsen. Tillstånd kan ges i vissa fall, t.ex. vid utlandsvistelse eller tidsbegränsad tjänstgöring på annan ort.

Se mer på hemsidan under fliken du som bor i Rågö. Syftet med denna begränsning är att den som äger en bostadsrätts-lägenhet i föreningen och bor i den förhoppningsvis är mer motiverad att utöva sitt förvaltningsansvar för föreningens fastigheter.

Otillåten andrahandsuthyrning kan medföra att nyttjanderätten förverkas, dvs. att man mister lägenheten.

Styrelsens tillstånd krävs även om man inte tar ut någon hyra av den som disponerar lägenheten. Du kan hämta en blankett på föreningens hemsida under fliken Föreningen/Blanketter. Andrahandsupplåtelse till juridisk person, dvs. företag, är inte tillåten.

ARBETSDAG
Rågö:s vårarbetsdag äger som regel rum en lördag i maj. Många medlemmar brukar delta och arbetet avslutas alltid med kaffe, smörgås och korv, varefter vi planterar ut våra nyinköpta sommarblommor. På kvällen har vi en fest uppe vid Ärvinge gård.


Oftast har föreningen också en arbetsdag på hösten, då området städas upp inför vintern.


AVGIFTER
Enligt Rågö:s stadgar tar föreningen ut följande avgifter:

Årsavgift
(betalas per månad), samt PANTSÄTTNINGSAVGIFT och ÖVERLÅTELSEAVGIFT (vid försäljning). De två senare avgifterna betalas av köparen. Se mer om dem nedan. Du kan även hyra en parkeringsplats eller en garageplats.


BARNSÄKERHET
Rågö satsar på barnsäkerhet; i våra dagvattenbrunnar finns fallskydd och lekplatsernas redskap besiktigas varje år. Det är viktigt att du som boende gör en felanmälan om Du upptäcker sådant som måste repareras, ändras eller förbättras när det gäller barnsäkerheten.


BARNVAGNASRUM
Barnvagnsrum finns till varje port och skall endast användas för barnvagnar. Särskild nyckel gäller, och den fås av nyckelansvarige.


BOSTADSRÄTT
Att köpa en bostadsrätt inebär att man köper rätten att bo i en speciell bostad inom föreningen, men man äger inte den speciella bostaden på samma sätt som man äger en villa. Förutom rätten att bo har man dessutom köpt en andel i föreningen.

Se under hemsidans flik Du som bor i Rågö/ Vem äger din lägenhet? Innanför lägenhetens väggar har du själv ansvar inom gränser som anges av stadgarna §25-29.

Detta innebär en i tiden obegränsad nyttjanderätt till en bostad -- förutsatt att man följer stadgarna. För att få bo i föreningens lägenheter måste man beviljas medlemskap i ­föreningen.

Bostadsrättshavaren ansvarar för det inre underhållet i sin lägenhet, medan föreningen ansvarar för det yttre underhållet samt de gemensamma utrymmena.Se vidare under hemsidans flik Föreningen!

Föreningen, dvs vi som bor i Rågö, äger och förvaltar alltså tillsammans samtliga fastigheter i brf Rågö.


BREDBAND
Bredbandsinkoppling via Bredbandsbolaget utfördes under 2001 till samtliga Rågö:s fastigheter. Kostnaden för bredband och telefonabonnemang (IP-telefoni) ingår för närvarande i månadsavgiften.

Vi har 100 GB/sek in och 10 GB/sek ut, men du kan få snabbare om du är beredd att betala för det. Du kan även få digital TV och en stor mängd betalkanaler via Bredbandsbolaget. Vänd dig i så fall till Bredbandsbolaget direkt! Se vidare under TV.


BRANDSKYDD
Se under fliken Du som bor i Rågö/Brandskydd.


BÄRBUSKAR
Det finns buskar med bär på många ställen på föreningens grönområden. Plocka gärna bären, men var rädd om buskarna. Först till kvarn gäller!


CYKELBODAR
Föreningens cykelbodar är avsedda för cykel­förvaring. Rätt att använda cykelbod följer inte med lägenheten, utan Du ställer dig i en kö till det blir en plats ledig. Platsen är kostnadsfri, förutom depositionsavgiften för nyckeln som kvitteras ut hos vår nyckelansvarige.


DISPOSITIONSFOND
Fond inom bostadsrättsföreningen som bildas av det årliga överskott som kan uppstå av föreningens verksamhet.


ENERGI
Se HUSHÅLLSEL, FASTIGHETSEL, UPPVÄRMNING och VATTEN.


E-POST
Bredbandsbolaget ger dig några e-postadresser till din familj om du begär det.

Styrelsens e-postadress är Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . E-posten läses flera gånger i veckan av någon i styrelsen.


EXTRASTÄMMA
Om 10 procent av medlemmarna så kräver, skall extra stämma utlysas inom en vecka. Även styrelsen kan kalla till extra stämma.


FASTIGHETSEL
Den elektricitet som försörjer föreningens gemensamma utrymmen, dvs. trapphus, tvättstugor, garage, träfflokaler och lokaler som hyrs ut belastar föreningens budget.


FASTIGHETSFÖRSÄKRING
Skador på husens yttre täcks som regel av föreningens försäkring.


FASTIGHETSSKÖTSEL
Brf Rågö anlitar HSB för fastighetsskötseln.


FELANMÄLAN

Anmäl fel du ser någonstans i området eller i din lägenhet till HSBs Servicecenter, tel 010-442 11 00 eller via mejl.


FLAGGNING

Föreningen har en flaggstån
g utanför Ärvinge gård. Flaggan hissas allmänna flaggdagar, och detta ombesörjs av gårdsfogden.


FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ, som äger rum i maj månad varje år. Vid stämman behandlas föreningens årsredovisning och frågan om styrelsens ansvarsfrihet, val av ny styrelse och andra förtroendeposter samt inkomna motioner. Se MOTIONER!


FÖRSÄKRING
Se FASTIGHETSFÖRSÄKRING respektive HEMFÖRSÄKRING


FÖRTROENDEVALDA
En aktuell förteckning över styrelsen och andra förtroendevalda med namn och telefonnummer finns under en egen flik på hemsidan, men också på anslagstavlan i alla trappuppgångar. Förtroendevalda arbetar med föreningen på sin fritid, men erhåller ett årligt arvode som bestäms av Föreningsstämman.


FÖRVALTARE
Förvaltaren har till uppgift att genom avtal och i samråd med styrelsen sköta föreningens fastigheter. Rågö har avtal med HSB om fastighets- och ekonomisk förvaltning.


GEMENSAMMA UTRYMMEN
Trapphus och loftgångar är utrymningsvägar om det skulle börja brinna i huset. Människor har dött av röken för att de inte hittat ut snabbt nog!

Därför är det inte tillåtet förvara saker där! Om olyckan är framme måste det gå att komma fram med t.ex. en bår. Det innebär också ökad brandrisk och försvårad framkomlighet vid strömavbrott och om trapphuset är fyllt av rök. Hjälp till att hålla god ordning i våra gemensamma utrymmen!


GEMENSAMHETSLOKALER
Rågö:s föreningslokaler finns i Ärvinge gård. På övervåningen finns styrelserum och konferensrum. Nedervåning kan hyras av föreningens medlemmar för fester. Av brandsäkerhetsskäl får högst 40 personer vistas i lokalen samtidigt. Särskilda ordningsregler gäller för festlokalen.

Lokalen bokas hos gårdsfogden som ansvarar för den.


GRANNSAMVERKAN
Rågö deltar i polisens och försäkringsbolagens satsning ”Grannsamverkan mot brott”. Grannsamverkan bygger på att grannar känner varandra och har goda relationer. Vårda därför relationerna med dina grannar!


GRILLPLATS
Grillplats finns på gården utanför föreningslokalen på Ärvinge gård. Grill finns att låna genom föreningen i samband med uthyrning.

På grund av brandrisken är det inte tillåtet att grilla med kolgrill på terrasser, loftgångar eller balkonger. Och ställ grillen minst fem meter från fasaden om du grillar på din uteplats! Se även under hemsidans flik Föreningen/Stadgar och Trivselregler!


GROVSOPOR
Rågö har sedan januari 2014 en ny byggnad för grovsopor. Som medlem i föreningen kommer du in där med hjälp av nyckelbrickan till din port.

Vår nyckelansvarige kan ge dig en bricka om du bor i radhus. 
Ställ inte skräp utanför!

Möbler och annat större avfall lämnas på kommunens återvinningsstation! Det finns en stor sådan i Bromma. OBS! Det är enligt lag förbjudet att lämna stora elektriska vitvaror i soprum (ex.vis spis, kyl, frys, tvättmaskin).

Sådana apparater skall lämnas på kommunens återvinningsstation!
Se mer under fliken Du som bor i Rågö.


GÄSTPARKERING
Föreningens gästparkeringar finns intill Danmarksgatan, med infarter i början på Langelandsgatan, vid Langelandsgatans vändplan och vid Lollandsgatan 31. Platserna övervakas av Europark enligt avtal.

För ytterligare information, se skyltar vid respektive gästparkering.


HEMFÖRSÄKRING
Du bör ha en egen hemförsäkring. Vid en vattenskada som betalas av föreningens fastighetsförsäkring kan bostadsrättshavaren åläggas att betala föreningens självrisk. Denna utgift kan bli kännbar om olyckan skulle vara framme, så ta reda på om din hemförsäkring täcker denna! Rågö har visserligen ett kollektivt bostadsrättstillägg via föreningens fastighetsförsäkring. Men styrelsen rekommenderar varje medlem att ha ett eget tillägg i sin hemförsäkring, då villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag. 


HSB
Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening. HSB är en bostadskooperativ rörelse uppbyggd i tre led, HSB:s Riksförbund, HSB-föreningarna, som idag är ca 50, varav HSB Stockholm är den största, och bostadsrättsföreningarna (idag ca 4 000), varav Rågö är en.

I HSB:s Riksförbunds fullmäktige finns representanter från bostadsrättsföreningarna. 
HSB Stockholm har på grund av sin storlek (mer än 400 bostadsrättsföreningar) ett mellanled, en distriktsorganisation. Rågö har fyra ombud till distriktsstämman i HSB Stockholms nionde distrikt, som i sin tur väljer ombud till HSB Stockholms föreningsstämma. HSB Stockholm bildades 1923 och riksförbundet bildades 1924.

För mera information se www.hsb.se.

 

Brf Rågö är med i HSB, men använder inte längre HSB som förvaltningsbolag.


HUSDJUR OCH ANDRA DJUR
Husdjur får man gärna ha i Rågö. Allmänt rastningsförbud råder dock inom föreningens område, varför hundar måste hållas kopplade. Plocka upp efter hunden och släng påsarna i sopkorgarna som finns uppsatta på många platser i vårt område.

Håll uppsikt över lösspringande katter, som kan gå in på uteplatser och förorenar i barnens sandlådor.

Vildfåglarna månar vi om inom Rågö. Men lägg inte ut bröd, frukt mm på marken! Detta lockar till sig råttor.


HUSHÅLLSEL
Den elektricitet som används inne i lägenheten kallas hushållsel och den betalar du själv via avin för månadsavgiften. Det är brf Rågö som är din elleverantör. Du kan inte välja någon annan! Inför varje nytt kvartal får du ett block med tre avier för månadsavgiften, och på den första månaden i detta block betalar du din förbrukning av hushållsel för föregående kvartal.


INGLASNING AV BALKONG
Här gäller särskilda regler. Kontakta förvaltaren för besked!


INRE FONDEN
Individuell sparfond för lägenhetens inre underhåll upphörde den 1 juli 2001. De medlemmar som fortfarande har medel kvar på sparfonden får ut sina kvarstående medel genom att skicka en begäran tillsammans med kvitton på t ex köp av kyl och frys till styrelsen.


INFARTSBOMMAR
Infartsbommar till Rågö finns mellan Langelands¬gatan 3 och 53, Langelandsgatan 41 och 43, vid Ringstedsgatan 6, samt vid vändplanen Lollandsgatan. Du får bara köra in din bil på området för snabb lastning och lossning. Utryckningsfordon och entreprenörer behöver ibland köra in sina bilar på området. Du får inte du stå med din bil så att du hindrar dessa!


KABELTV

Rågö har kabel-TV via ComHem AB. Kostnaden för basutbudet ingår i den avgift du betalar till Rågö. Det går även att se på TV via Bredbandsbolaget. För detta och för att se på Com hems betal-TV-kanaler, kontakta Bredbandsbolaget respektive ComHem AB.


KOMPOSTERING
Trädgårdsavfall kan läggas på särskild plats i bortre änden av parkeringen vid Lollandsgatan 31. Det är väl skyltat vad och hur du ska lägga det du tar med dig dit! Vi skiljer mellan grövre växtlighet som måste forslas bort, och sådant som lätt förmultnar på platsen. Någon annan kompostering förekommer inte i organiserad form i vår förening. Vi avvaktar beslut från Stockholms kommun.

 

KÖKSAVFALL
Sopnedkasten fungerar via en sopsugsanläggning, till vilken Rågö är ansluten. Sopnedkasten är endast avsedda för lätta hushållssopor. Kartonger och annat som kan sätta sig på tvären i kanalen kostar varje gång  tuselappar att åtgärda. Tänk på att alltid stänga luckan ordentligt, så slipper vi soplukt i våra trapphus.

 

Kommunen har en källsortering på parkeringsplatsen hitom Kista Centrum. Där kan man gratis lämna tidningar, glas, plast, metall, batterier, pappförpackningar mm.

 

Miljöfarligt avfall (bilbatterier, rester av färg och lösningsmedel mm) kan i regel lämnas på bensinstationer.

 

Mindre grovsopor lämnas i miljöstugan vid Lollandsgatans vändplan, se mer under GROVSOPOR.


MOTIONER
Förslag från medlem till föreningsstämman. En motion ska vara inlämnad före 1 mars om den ska kunna tas upp på vårens stämma. Alla medlemmar har motionsrätt. Motioner bereds av styrelsen, dvs. styrelsen lämnar ett förslag till beslut. Styrelsen är skyldig att ta upp alla motioner till beslut vid stämman.


MÖGEL
Var uppmärksam om du misstänker mögel i lägenheten! Kontakta förvaltaren om du är orolig. Du skyddar dig mot mögel i bad- och duschrum genom att ha ett bra tätskikt som hindrar fukten från att tränga in i golv och väggar, samt vädrar ordentligt efter dusch, bad och tvätt.


NYCKLAR
Nycklar till barnvagnsrum och cykelbodar fås hos fastighetsskötaren mot en depositionsavgift.  För nyckelbricka (1 st) till tvättstuga utgår ingen depositionsavgift. Se mer under hemsidans flik Lokaler och resurser.


OHYRA
Vid misstanke om ohyra i bostaden, kontakta genast förvaltaren eller Nomore, som vi har avtal med via vårt försäkringsbolag Trygg Hansa.


PANTSÄTTNINGSAVGIFT
Pantsättningsavgift är en avgift för föreningens arbete med anteckning i lägenhetsförteckningen om pantsättning. Enligt bostadsrättslagen är pantsättningsavgiften 1 procent  av pris­basbeloppet.


PAPPERSINSAMLING
Rågö har inga egna kärl för pappersinsamling. Tidningar mm kan lämnas i uppsamlingskärl som finns vid södra ingången till Kista Centrum. Där är det gratis att lämna papper, glas, plast- och metallförpackningar.


PARABOLANTENN
Parabolantenn får inte sättas upp utan styrelsens tillstånd! Särskilda regler gäller för montering av parabolantenn. Kontakta förvaltaren för besked!


PARKERINGS-OCH GARAGEPLASTER
Parkeringsplats och garageplats finns att hyra av föreningen. Det är köer till dessa, och de administreras av HSB. Se under hemsidans Viktiga telefonnummer!


RÅGÖ-NYTT
Rågö-Nytt är styrelsens blad för information till medlemmarna. Rågö-Nytt utkommer ungefär varannan månad. Vem som är redaktör för Rågö-Nytt framgår av redaktionsrutan som finns på baksidan av bladet.


SAMLINGSLOKAL
Se GEMENSAMHETSLOKALER.


SOPOR

Sopnedkasten fungerar via en sopsugsanläggning, till vilken Rågö är ansluten. Sopnedkasten är endast avsedda för lätta hushållssopor. Tänk på att alltid stänga luckan ordentligt, så slipper vi soplukt i våra hus!

Kommunen har en källsortering på parkeringsplatsen öster om Kista Centrum. Där kan man gratis lämna tidningar, glas, plast, metall, batterier, pappförpackningar mm.

Miljöfarligt avfall (bilbatterier, färg, lösningsmedelsrester mm) kan i regel lämnas på bensinstationer. Se också Stockholms kommuns hemsida om vilka tider miljöbilen står utanför kyrkan!

Mindre grovsopor lämnas i föreningens miljöstuga, se GROVSOPOR.


SNÖRÖJNING
Snöröjning sköts av entreprenör. Kontakta styrelsen om du har frågor kring snöröjningen!


STYRELSEN
Se under hemsidans flik Föreningen för en aktuell bild av styrelsens sammansättning.


STÄDNING
Vi anlitar en entreprenör för städning av trapphus och gemensamma lokaler. Eventuella klagomål på städningen ska riktas till styrelsen – och inte till städaren direkt.


TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
Den allmänna skötseln, såsom klippning av gräs, buskar, träd mm sköts av en av Rågö inhyrd trädgårdsentreprenör.

Denne vet hur varje art ska skötas för att må bra och fortsätta växa på rätt sätt.

Ta kontakt med ledamot i styrelsen om Du har idéer eller synpunkter. Vattna gärna när du ser att det behövs! Den utrustning Du behöver finns i husets barnvagnsrum.


TV
Se kabel-TV
Se också under PARABOLANTENN!   


TVÄTTSTUGOR
Föreningen har två tvättstugor, som totalrenoverades under år 2006. De finns på Langelandsgatan 13 och Lollandsgatan 7. Tvättpassen är 3 timmar långa. De regler som gäller för bokning finns att läsa under fliken Tvättstugor. Regler finns också anslagna i varje tvättstuga!

Notera särskilt att husdjur inte får vistas i tvättstugorna, och att det inte heller är tillåtet att röka där!


UNDERHÅLL AV FÖNSTER
Underhåll av föreningens fastigheter drar stora kostnader. Vi kan alla hjälpa till med att hålla nere dessa t.ex. genom att vi själva underhåller fönster och trävirket runt om. Ta kontakt med gårdsfogden om du vill ha färg, tätningslister, penslar eller annat till detta arbete.


UNDERHÅLLSFONDER
Föreningen har numera endast en fond för yttre underhåll, som är avsedd att täcka kostnader för periodiskt underhåll. Se även INRE FONDEN.


UPPVÄRMNING
Rågö:s lägenheter värms av fjärrvärme, som vi köper från Fortum. Uppvärmningen utgör en av föreningens allra största kostnader. För att ta vara på den uppvärmda luften har vi installerat frånluftsvärmepumpar i våra undercentraler i terrasshusen.


UTEPLATS
Förändring av uteplats, eller montering av staket runt uteplats, får inte ske utan godkännande från styrelsen. Kontakta styrelsen eller förvaltaren!


VALBEREDNINGEN

Valberedningen väljs vid föreningsstämman för att bereda val till bostadsrättsföreningens förtroendeposter.


VATTEN
Vatten köps av Stockholm Vatten. Kostnaderna för vatten delas kollektivt av alla boende, alltså ingen individuell debitering. Gamla mätare kan fortfarande finnas kvar i en del lägenheter, men förbrukningen debiteras föreningen.


ÅRSSTÄMMA eller årsmöte
Se FÖRENINGSSTÄMMA.


ÖVERLÅTELSEAVGIFT
Överlåtelseavgift är en avgift som tas ut när en bostadsrätt överlåts (säljs). Avgiften tas ut för de administrativa kostnader föreningen har i samband med överlåtelsen.

Överlåtelseavgiften är enligt bostadsrättslagen 2,5 procentav prisbasbeloppet. Avgiften betalas av köparen.


ÖPPET HUS
I anslutning till styrelsemöten håller styrelsen ”Öppet Hus” i Ärvinge Gård. Då har du möjlighet att diskutera och ställa frågor mm. På hemsidan  finns en kalender och på anslagstavlan i alla trapphus finns information om vilka datum och tider som gäller.

Kontakt & Karta

Vi finns på :
Ringstedsgatan 12
164 48 KISTA

Rågö omringar den gröna kullen mittemot Kista Science Tower. På kullen ligger Ärvinge gård, där styrelsen har sitt kontor.
Telefonsvarare: 08 - 751 69 58
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppet hus

2Du har en möjlighet att träffa någon i styrelsen på Öppet Hus samma dag som  styrelsemötet, kl 18:00-18:30, alltså en halvtimme innan mötet börjar.